Η Εταιρεία

Η BSK MARKET αποτελεί μια Ελληνική ανεξάρτητη επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 2017, και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρική πώληση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης. Η φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση, την υποστήριξη μάρκετινγκ και της ανταπόκρισή μας στις ανάγκες της αγοράς, αποτελούν βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση και εδραίωση μακροπρόθεσμων συνεργασιών με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας προϊόντα, σύμφωνα με τα υψηλότερα standard ποιότητας στις χαμηλότερες δυνατές τιμές της αγοράς.

Η δύναμη μας είναι οι άνθρωποί μας…
Ουσιαστική δύναμη στη BSK MARKET αποτελεί το προσωπικό μας και για το λόγο αυτό επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση και την εξέλιξή του. Είναι σημαντικό για κάθε υπάλληλο της εταιρείας μας να αισθάνεται ότι συμβάλλει με την εργασία του στη συνολική πρόοδο του καταστήματος, καθώς επίσης και ότι η ανάληψη καθηκόντων και ευθυνών συμβάλλει σημαντικά σ’ ένα ακόμα καλύτερο εργασιακό αποτέλεσμα. Έτσι, όλοι μαζί, μοιράζονται τις αξίες μας: ομαδικότητα, ακεραιότητα, επιχειρηματική σκέψη, θετική ψυχολογία και σεβασμός προς όλους.